de facto élettársi jogviszony

Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. A kapcsolat elismerésének nem feltétele a nyilvántartásba vétel, viszont a de facto élettársaknak lehetőségük van arra, hogy kapcsolatuk fennállásáról vagy fenn nem állásáról nyilatkozannak és azt az Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába bejegyeztessék, megkönnyítve ezzel a kapcsolat létének bizonyítását.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:514.§ (1) bek.

Relációk