dezurbanizáció

Az urbanizációs folyamat harmadik szakasza. Első jelei a legfejlettebb térségekben (Észak-Amerika, Nyugat-Európa) az 1970-es évektől tapasztalhatók, az emelkedő gazdaságokban való elterjedése azonban csak a közeljövőben várható. A dezurbanizáció szakaszában a tőke és munkaerő már a távolabbi környékre is kiköltözik. Kezdeti szakaszában elsősorban a központi város zsúfoltsága és szennyezettsége miatt történik meg a kiköltözés, ezért a tőke és a munkaerő kiáramlása elsődlegesen a nagyvárosból a vidéki (rurális) térségek felé irányul. A kifejlett dezurbanizáció során azonban már a közvetlen környezet (a szuburbán térségek) is telítődnek, ezért onnan is jellemzővé válik a tőke és a munkaerő kiáramlása.

Forrás:

Tózsa István: Közigazgatási urbanisztika I. Településtan. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [77-78. o.]. Enyedi György: A városnövekedés szakaszai - újragondolva. Tér és Társadalom. 25/1, 2011. 5-19. o. [13. o.]

Relációk