településpolitika

A településpolitika egy társadalmi‐gazdasági konszenzuson alapuló politika a településüzemeltetési, fejlesztési, rendezési tevékenységek, stratégiai elgondolások, és az azok megvalósítását szolgáló eszközök összessége. A településügynél tartalmilag a településpolitika több, hiszen itt a megvalósításon van a hangsúly, leegyszerűsítve tehát a településpolitika a településügy megvalósítását takarja. A településpolitika fő feladata, hogy a lakosság számára élhető környezetet, és innovációs fejlesztési lehetőségeket nyújtson, a település folyamatos működését biztosítva. Ezen belül a településpolitika részfeladatai: (a) helyi településpolitika kialakítása, a fejlesztési, rendezési, és üzemeltetési feladatok összehangolása, (b) településfejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozása, megvalósítása, (c) településrendezés és a településüzemeltetés.

Forrás:

Jószai Attila: Regionális politika I. A hazai területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, E-government Alapítvány, 2007. [159-160 o.].

Relációk