helyi közügy

Magyarország Alaptörvénye a helyi közügyek intézését – a helyi közhatalom gyakorlása mellett – az önkormányzatiság immanens elemeként nevesíti. Adós marad azonban a helyi közügyek fogalmának meghatározásával. Ez a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben történik meg, mely szerint a helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak. A helyi közügyek intézése körében a helyi közszolgáltatások biztosítása az egyik kiemelkedő feladatnak tekinthető.

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye. (2011. április 25.). 31. cikk. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarorság helyi önkormányzatairól. 4. §. Dr. Csörgits Lajos: A helyi önkormányzati rendszer átalakítása. A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései. Doktori értekezés. Győr, 2013. [111.o.]

Relációk