vízitársulat

A vízitársulatok területi vízgazdálkodási közfeladatok ellátására létrehozott jogi személyiséggel rendelkező közhasznú gazdálkodó szervezetek, amelyek tevékenységüket működési területükön látják el. Szakmai feladataik között a vízrendezés (a káros többletvizek rendezett elvezetésének, visszatartásának biztosítása); a vízkárelhárítás (belvízkárok és helyi vízkárok elhárítása, mérséklése); az árvízmentesítés (a folyók árterületének mentesítése az időszakos elöntésektől); a mezőgazdasággal kapcsolatba hozható feladatok (mezőgazdasági vízhasznosítás, öntözővíz biztosítása mezőgazdasági termelők számára, a vízpótlás, vízszolgáltatás halastavak számára); s végül vízvisszatartási, víztározási feladatok említendők meg. A társulat a tagok társulati hozzájárulásából, az állam és az érintett települési önkormányzat költségvetési hozzájárulásából, egyéb támogatásokból, továbbá a vállalkozásból származó eredményéből végzi közcélú tevékenységét.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [102. o.] 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról. 2009. évi CXLIV. törvény a vízitársulatokról. 160/1995. (XII. 20.) Korm. Rendelet a vízgazdálkodási társulatokról.

Relációk