reurbanizáció

Az urbanizációs folyamat negyedik szakasza. A reurbanizáció során a központi városban az egyes városrészek tömeges rehabilitációja kezdődik meg. A lerobbant városrészeket újjáépítik és magas presztízsű lakóparkokká, üzleti negyedekké varázsolják. Ezáltal újra megindul egy beáramlás a központi város revitalizált negyedei felé. Ennek a szakasznak a vesztese a közvetlen vonzáskörzet, ahonnan csak kiáramlás történik. A beáramlás a tágabb környék felé azonban még ebben a szakaszban is folytatódik. Az első három szakasszal szemben ma még sehol, még a legfejlettebb országokban sem tekinthető vegytisztán létező szakasznak, vagyis a reurbanizációs folyamatok egyes városrészeken belül már akkor megkezdődnek, amikor a nagyváros uralkodóan még egy korábbi szakaszban van. Budapest esetében reurbanizált városrész például az „új” Óbuda központ, vagy a ferencvárosi „revitalizáció” (a Ferenc körút, Mester utca és Üllői út, valamint a Ferenc tér közötti terület).

Forrás:

Tózsa István: Közigazgatási urbanisztika I. Településtan. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [78. o.]

Relációk