településmarketing

A marketingtudomány és -gyakorlat részeként értelmezhető településmarketingről azóta beszélhetünk, amióta Philip Kotler egy 1986-os munkájában bevezette a „helymarketing” fogalmát. Eszerint a helymarketing mindazon tevékenységek gyűjtőfogalma, amelyeknek a célja az egyes helyek iránti attitűd és viselkedés kialakítása, fenntartása és megváltoztatása. A helymarketing megjelenése azután logikusan maga után vonta a különféle földrajzi szintek, közöttük az egyes települések marketingjére – röviden: a településmarketingre – irányuló vizsgálatokat. A sikeres településmarketing-tevékenység a település versenyképességének növekedését, következésképp a település értékesíthetőségének javulását vonja maga után.

Forrás:

Kozma Gábor: Terület- és településmarketing. Földrajz és geográfus szakos hallgatók számára. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. [11. o.]

Relációk