integrált településfejelesztési stratégia

Az integrált településfejlesztési stratégia a településfejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program. A középtávra szóló stratégiát az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja el. Az integrált településfejlesztési stratégiának – a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok, feladatok figyelembevételével – meg kell határoznia a középtávú célokat és azok összefüggéseit és a megvalósítást szolgáló beavatkozásokat. A stratégia tartalmi követelményei között szerepel még az úgynevezett antiszegregációs program (amennyiben a településen található szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület), a stratégia külső és belső összefüggéseinek feltárása, a megvalósítás kockázatainak elemzése, végül pedig a megvalósítás eszközei és azok nyomon követését lehetővé tévő monitoring rendszer kialakítása.

Forrás:

1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet kialakításáról és védelméről. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről.

Relációk