fegyverzet-ellenőrzés

A fegyverzet-ellenőrzés sokrétű, egymáshoz szervesen kapcsolódó – alapvetően politikai és jogi – intézkedések, valamint tevékenységek egész sorát magába foglaló rendszer, amely átfogja a fegyverzetek mennyiségi és minőségi korlátozását (csökkentését), a fegyveres erőkről, a védelmi tervezésről szóló információszolgáltatást, a rendszabályok végrehajtásának és a szolgáltatott adatok hitelességének ellenőrzését, a katonai jellegű bizalom- és biztonságerősítő intézkedéseket, a fegyverzetek át-, illetve eladását szabályozó rendszabályokat, a fegyverzetek elterjedésének megakadályozását szabályozó intézkedéseket. A rendszabályok, intézkedések a fegyveres erők alkalmazási elveinek, a fegyveres erők szervezeti felépítésének, elhelyezkedésének, fegyverzetének, kiképzési rendszerének átláthatóvá tételét, és ezen keresztül az államok közötti kiegyensúlyozott partnerkapcsolatok építését, végső soron a stabil béke fenntartását és erősítését szolgálják.

Tudományterület:

Forrás:

Bognár Z. (szerk.) (2010): A magyar nemzeti fegyverzet-ellenőrzés 20 éve. Budapest: MH Műveleti Központ. p. 8.

Relációk