honvédelem

A honvédelem össznemzeti ügyként az ország külső fegyveres támadástól való megvédésével kapcsolatos elvek, szervezetek és tevékenységek összessége. Célja az ország függetlenségének, területi épségének, alkotmányos rendjének védelme, lakosságának és anyagi javainak megóvása. A honvédelem az ország és a NATO védelmi igényeit tudatosan elfogadó társadalomra, a védelem anyagi szükségleteit ellátni képes nemzetgazdaságra, a védelemre felkészült, működőképes államszervezetre, a lakosság és az anyagi javak védelmét ellátó rendvédelmi, valamint más szervekre, illetve a Magyar Honvédségre, továbbá a szövetséges államok és fegyveres erőik együttműködésére épül. A honvédelmet az Alaptörvényben meghatározottak szerint békében az országgyűlés, a köztársasági elnök, a kormány, a honvédelmi miniszter, valamint a feladat- és hatáskörének megfelelően az illetékes miniszterek irányítják. Rendkívüli állapot idején a honvédelem és a honvédség legfelsőbb irányítója a Honvédelmi Tanács.

Tudományterület:

Forrás:

1) 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről.Első rész. 2) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 563. 3) Baán M., Bors I., Csiffáry T., Hári L., Kocsis L., Szentes L. (2014): Magyarország védelmi igazgatása a közigazgatás új környezetében. In. Isaszegi J. (szerk.): Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás. Budapest: HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó. p. 43-70.

Relációk