toborzás

A toborzás célja az üres vagy megüresedő, illetve létesítendő munkakörökre potenciális munkavállalók felkutatása, megnyerése, lehetőleg olyanoké, akik a munkaköri követelményeknek megfeleltethetők. Toborozni kell: a) a humánerőforrás tervezés során keletkező döntések nyomán, b) megüresedés esetén, c) egy alkalmazott munkaviszonya valamely okból megszűnik, d) szervezeten belüli mozgás (előléptetés vagy új munkakörbe helyezés), e) szervezeti átalakulás során új munkakör létesítés. Az önkéntes haderő (pl. Magyar Honvédség) alapja a hatékony toborzás, az állomány gyűjtése, (be)szervezése, (be)hívása, amelyet a megfelelő szolgálati feltételekkel (társadalmi megbecsülés, megbízható életpálya-modell) lehet elérni. A keretrendszerű haderők mellett működnek az önkéntesekből álló erők, ezért fontos tevékenység a jó katonaállomány toborzása. Az MH-ban a toborzás kiemelkedő feladat, mert a komplex haditechnikai eszközök kezelése és az MH szövetségi kötelezettsége megköveteli azt.

Tudományterület:

Forrás:

HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK, Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 353.

Relációk