honvédelmi kötelezettség

Az állampolgárok, a törvény alapján létrehozott jogalanyok és minden az országban tartózkodó ember (szolgáltatásra kötelezettek) a nemzeti és szövetségi védelmi feladatok végrehajtása érdekében általános honvédelmi kötelezettségként személyes szolgálat, valamint gazdasági, anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetők. A) A nagykorú magyar állampolgárok személyes honvédelmi kötelezettsége: a) megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején hadkötelezettség b) rendkívüli állapot idején honvédelmi munkakötelezettség c) polgári védelmi kötelezettség teljesítése terheli. B) A szolgáltatásra kötelezettek vagyoni szolgáltatásként a törvényben meghatározott gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezhetők. E kötelezettség kiterjed a) a meghatározott szolgáltatás teljesítésére vagy a szolgáltatás igénybevételének tűrésére, b) valamely tevékenységtől való tartózkodásra, c) az igénybevételhez szükséges előkészületi tevékenységre, d) az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatok közlésére.

Tudományterület:

Forrás:

1) 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. 2) Baán M., Bors I., Csiffáry T., Hári L., Kocsis L., Szentes L. (2014): Magyarország védelmi igazgatása a közigazgatás új környezetében. In. Isaszegi J. (szerk.): Védelmi igazgatás, hagyomány és megújulás. Budapest: HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó. p. 61-70.

Relációk