haderőszervezés

  1. A hadtudomány egyik szakterülete, amely a haderő létrehozásával, béke- és hadiállománya meghatározásával, továbbá szervezeti struktúrája kialakításával és korszerűsítésével, a katonai szolgálat lefolyásával, a katonák jogaival és kötelezettségeivel, a mozgósítással kapcsolatos kérdéseket vizsgálja, és mindezek alapján dolgoz ki ajánlásokat.
  2. Az állam politikai és katonai vezetőinek (vezető szerveinek) a katonai szervezetek (a haderő) létrehozására, fenntartására és állandó korszerű szinten tartására irányuló döntése, tervező-szervező munkája, elméleti és gyakorlati tevékenysége.
  3. A vezérkar tevékenysége, amely az ország adottságaiból az Országgyűlés és a kormány határozataiból kiindulva végzi a haderő létrehozásával, béke- és hadiállománya meghatározásával, szervezeti struktúrájának kialakításával, korszerűsítésével, kiegészítésével a katonai szolgálattal, a katonák jogainak és kötelezettségeinek meghatározásával és a mozgósítással kapcsolatos tervező-szervező munkálatokat.

Tudományterület:

Forrás:

HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK, Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 144.

Relációk