hadszíntér

A hadszíntér az a földrajzi térség, ahol a hadviselő felek haderőiket összevonják, szétbontakoztatják és egységes hadászati elgondolás és terv alapján haditevékenységet folytatnak. Napjainkban (meghatározóan a hagyományos pusztító eszközökkel vívott fegyveres küzdelmek időszakában) a hadszínterek, a kontinensek egy részét fogják át, mégpedig olyan részét, melyet nagyobb természetes akadályok határolnak. A térség katonapolitikai és gazdasági fontossága, továbbá objektumok és a fegyveres csoportosítások jelentőségétől függően ismerünk fő és mellékhadszíntereket. A természetföldrajzi jelleg szerint kontinentális (szárazföldi), óceáni (tengeri) és vegyes, illetve interkontinentális hadszíntereket különböztetnek meg. A nemzetközi hadijog szerint a hadszíntér az összeütköző felek szuverenitása alatt álló terület (szárazföld, vízi terület, légtér), a tengeri háborúban a felek felségvizei, a nyílt tenger és annak légitere, ahol a fegyveres összeütközés folyik.

Tudományterület:

Forrás:

1) HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK, Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 152. 2) Lánszki J. (1998): A katonaföldrajz néhány elméleti és gyakorlati kérdése. Hadtudomány, VIII 4. www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/1998/ht-1998-4-11.html

Relációk