békefenntartó erők

A békefenntartó erők az ENSZ tagállamainak a Biztonsági Tanács rendelkezésére bocsátott katonai kontingensei. A békefenntartó erők felállításáról, összetételéről a Biztonsági Tanács – az állandó tagjainak egyhangú szavazata alapján – határoz. Ez a szerv határozza meg a pénzügyi fedezetet, az államoknak a költségekből való részesedését is. A békefenntartó erőket a fegyveres konfliktusok megelőzésére és beszüntetésére, a fegyverszüneti megállapodások végrehajtásának megfigyelésére, a szemben álló csapatok szétválasztására, – a humanitárius segítségnyújtás keretében – segélyek eljuttatására alkalmazzák. Sapkájuk, illetve sisakjuk alapján képsapkásoknak, vagy kéksisakosoknak is nevezik őket.

Tudományterület:

Forrás:

1) Egyesült Nemzetek Alapokmánya. 11. cikk, 26. cikk, VI. fejezet, VII. fejezet 2) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. P. 128.

Relációk