civil-katonai együttműködés(i képesség)

A civil és a katonai oldal, a kormányzati, nem kormányzati szervezetek, a nemzeti hatóságok, a nemzetközi szervezetek és a helyi lakosság között kiépített, fenntartott koordináció, valamit együttműködés a támogatott parancsnok küldetésének eredményes végrehajtása érdekében. Célja: megteremteni, fenntartani a műveleti területen a parancsnok, a helyi lakosság és hatóságok, a kormányzati, nem-kormányzati szervek, a nemzetközi szervezetek közötti együttműködést, annak érdekében, hogy olyan civil-katonai feltételek jöjjenek létre, melyek a legkedvezőbb erkölcsi, anyagi és működési feltételeket biztosítják a katonai műveletekhez, a béke és a biztonság megteremtéséhez, valamint fenntartásához. Feladatai: a) kapcsolattartás a civil szervezetekkel b) civil testületek bevonása a tervezésbe c) a civil környezet folyamatos értékelése d) a katonai erők és a polgári szféra közötti kapcsolat felügyelete, e) a polgári feladatok átadásának biztosítása a helyi hatóságoknak f) a parancsnok támogatása.

Tudományterület:

Forrás:

1) NATO (2003): AJP-09: NATO Civil-Military Co-operation (CIMIC) Doctrine. (A NATO civil-katonai együttműködés doktrínája.) p. 1-1 2) NATO (2002): MC 411/1: NATO Military Policy on Civil-Military Co-operation. (A polgári-katonai együttműködés NATO katonai irányelvei.) www.nato.int/ims/docu/mc411-1-e.htm 3) Padányi J. (2001): Polgári-katonai együttmûködés a békefenntartó műveletek során. Budapest: HVK. (Tanulmány) p. 22. 4) HM (2004): MH ÖHP CIMIC Doktrína. Budapest: HM HVK Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség.

Relációk