béketeremtés

Az egymással szembenálló ellenséges felek megegyezésre bírása, alapvetően olyan békés eszközökkel, amelyekről az ENSZ Alapokmányának VI. fejezete rendelkezik. A béketeremtés olyan diplomáciai (esetlegesen megelőző katonai) tevékenységsorozat, amelyet a konfliktus keletkezése után folytatnak, és célja a tűzszünet vagy a gyors békés elrendezés megteremtése. Magában foglalhat olyan tevékenységeket, mint jószolgálati küldetés, közvetítés, egyeztetés, kibékítés, illetve diplomáciai nyomásgyakorlás, elszigetelés vagy szankciók alkalmazása. A megelőző katonai akciót a katonai erő demonstratív felvonultatása jelenti.

Tudományterület:

Forrás:

HM (2004): Katonai Kislexikon (3000). Budapest: HM HVK, Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnökség. p. 42

Relációk