szerződéses állomány

A Magyar Honvédségben hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák teljesítenek szolgálatot. Szerződéses az a legénységi állományú, tiszthelyettesi, tiszti rendfokozatú katona, aki a katonai szolgálatot határozott időre szóló (határozott idejű) szerződésben vállalja. A munkaviszony megkezdésekor a szerződéses katona legfeljebb 6 hónapig próbaidős. A próbaidő alatt – iskolai végzetségtől függetlenül – nem visel rendfokozatot. A szerződés feltételei: kizárólagos magyar állampolgárság, önként jelentkezés, 18–47 év közötti életkor, büntetlen előélet, cselekvőképeség, állandó belföldi lakó-, vagy tartózkodási hely, a rendfokozati állománykategóriához minimálisan meghatározott iskolai végzettség (szakképesítés), a szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból való alkalmasság (10/2015. (VII. 30.) HM rendelet), egyes alkotmányos jogok a vonatkozó törvény szerinti korlátozásának elfogadása.

Tudományterület:

Forrás:

1) Irány a sereg! www.iranyasereg.hu/home/page/szerzodeses 2) Vastagh L. (2008): Hogyan lehetek szerződéses klatona? Budapest: Magyar Honvédség. http://www.honvedelem.hu/container/files/attachments/8663/hogyan_lehetek_szerzodeses_katona.pdf

Relációk