békeidőszak

A hatályos jogszabályok korlátozások nélküli érvényesülésének időszaka, amikor a különleges jogrend egyik különleges állapota, időszaka (avagy a közigazgatásban inkább használt korábbi terminológia szerint: „minősített időszaka”) sincs kihirdetve. A békeidőszak a védelmi igazgatás felkészülésének időszaka. Ekkor az állami vezetés, a fegyveres erő és a rendvédelmi szervek tevékenységével, a gazdaság mozgósításával, az ország területének védelmi célú előkészítésével és a lakosság védelmével kapcsolatos feladatköröket alkotja meg. Ebben az időszakban történik a feladatok megtervezése, a megoldásukra való felkészítés és elhárításuk gyakorlása. A honvédség egésze és az egyes katonai szervezetek az éves kiképzési, felkészítési és egyéb terveik alapján végzik napi tevékenységüket.

Tudományterület:

Forrás:

1) 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100113.TV 2) Jakab A., Till Sz. (2014): A különleges jogrend. 18. fejezet. In. Trócsányi L., Schanda B. (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Budapest: HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_548_Alkotmanyjog/ch18.html

Relációk