gazdasági háború

A gazdasági háború országoknak vagy országcsoportoknak olyan tevékenysége, amelynek célja gazdasági szankciók sorozatával rontani a potenciális ellenfél katonai, politikai és gazdasági helyzetét, fékezni hadigazdaságának növelését, és ezáltal gyengíteni hadipotenciálját, gazdasági, politikai pozícióit. A gazdasági háború az egyik fél részéről agresszív, támadó jellegű, a másik fél viszont ezt igyekszik megakadályozni, különböző módon kivédeni. A gazdasági háború önmagában nem jár fegyveres küzdelemmel és hadiállapottal. Legfőbb módszerei: a) diszkriminációs vám- és devizaintézkedések, egyezmények, b) gazdasági blokád, c) az embargó és a bojkott különféle formái. A gazdasági háborúnak kiemelt szerepe van a háborúra való felkészülés időszakában, ekkor ez a tevékenység az országok küzdelmének az egyik fő formája. Hadviselő felek között a gazdasági háború az általános háború alárendelt részévé válik. A gazdasági háború folyhat hadviselő és a háborún kívül maradt államok között is.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 393.

Relációk