Magyar Honvédség

A Magyar Honvédség (MH) az Országgyűlés, a Kormány és a honvédelmi miniszter irányítása alatt álló fegyveres állami szervezet, amely Magyarország szuverenitása szavatolásának alapvető intézménye, nemzetközi szerepvállalásait tekintve a külpolitika megvalósításának egyik meghatározó eszköze. Az MH alapvető feladata Magyarország függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső támadással szembeni fegyveres védelme, a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek – különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok – teljesítése. Békében az önkéntességen, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az önkéntességen és az általános hadkötelezettségen alapuló haderő. A szervezet katonai vezetőjeként gyakorolja jogszabályban rögzített hatáskörét a Honvéd Vezérkar főnök, aki a legmagasabb szintű katonai parancsnoka és elöljárója a Magyar Honvédségben szolgáló összes katonának és civilnek.

Tudományterület:

Forrás:

1) Magyarország Alaptörvénye. (2011. április 25.) 45. cikk 2) 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. Második rész, para 35-46. 3) Magyar Honvédség. ww.kormany.hu/hu/mo/honvedelem

Relációk