humanitárius segítségnyújtás

Olyan az Európai Unió, továbbá az ENSZ béketámogató, vagy a NATO válságreagáló műveletei keretén belül végrehajtott művelet, amely az emberi szenvedés csökkentése érdekében végrehajtott feladatokat hivatott ellátni, azon az esetekben és helyszíneken, ahol a helyi hatóságok nem képesek támogatást nyújtani a lakosságnak. A Magyar Honvédség (MH) feladatrendszerében: a fogadó ország beleegyezésével vagy erre jogosult nemzetközi szervezet felhatalmazásával az MH érdemi közreműködésével folytatott segítő tevékenység, amely a fegyveres konfliktus, a természeti, vagy civilizációs katasztrófa által okozott olyan helyzet elhárítására és következményeinek csökkentésére irányul, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, alapvető ellátását, a természeti környezetet súlyos mértékben veszélyezteti, károsítja.

Tudományterület:

Forrás:

1) Humanitárius segítségnyújtás. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/humanitarian_aid/0404.html?root=0404 2) 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről.48. Értelmező rendelkezések. 3) Bellamy, A. J., Williams, P. D. (2010): Understanding Peacekeeping. Second Edition. Cambridbe: Polity Press. https://alesiabaroncobu.files.wordpress.com/2017/05/understanding-peacekeeping-by-alex-j-bellamy-paul-d-williams-stuart-griffin.pdf 4) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 574. 5) Branczik, A. (2004): Humanitarian Aid and Development Assistance. Beyond Intractability Project. Colorado: University of Colorado. www.beyondintractability.org/essay/humanitarian_aid/

Relációk