megelőző diplomácia

Az ENSZ egyik béketámogató művelete. A szervezet meghatározása szerint: a felek között felmerülő viták megelőzésére, a meglévő vitás kérdések konfliktussá válásának megelőzésére, és amikor a konfliktus bekövetkezik, annak továbbterjedésének megakadályozására hivatott intézkedések összessége. Eszközei közé tartoznak a bizalomerősítő intézkedések, információgyűjtéssel vagy tényfeltáró bizottságok kiküldésével kialakított korai előrejelzések, esetenként katonai erő megelőző telepítése, továbbá demilitarizált övezetek létrehozása.

Tudományterület:

Forrás:

1) Honvéd Kadét Program: A béketámogató műveletek alapjai. http://www.kadetprogram.hu/cikk/71 2) Egyesült Nemzetek Alapokmánya. 33. cikk 1.

Relációk