Pragmatica Sanctio

A Habsburg-dinasztia nőági örökösödését az 1723. évi I-III. törvénycikkek, azaz a Pragmatica Sanctio állapítja meg. A törvény alapján ha nincs fiúutód, akkor a magyar trónt a megállapított női ágból való elsőszülött leszármazó foglalja el. A Pragmatica Sanctionak a trónöröklés rendje mellett nemzetközi jogi szerződési tartalma van, ami szabályozza Magyarország és a Habsburg-dinasztia viszonyát. Ez alapján a dinasztikus jog addig áll fenn, amíg a magyar király és német-római (majd osztrák) császár egy személyben a két trónt együtt birtokolják. A trón betöltését még az 1712/1715-ös országgyűlés úgy szabályozta, hogy a király nem a halál után üresen álló trónt foglalja el (mint rex electus), hanem ipso iure, örökös királyként azonnal, azaz a trón jogilag nem üresedik meg, de királyi jogköreit csak a koronázással kapja meg.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 181-182. o.

Relációk