forradalom

A politikai változás folyamatának részeként olyan tömegeket mozgósító társadalmi mozgalom létrejövetele, amely erőszak alkalmazásával sikeresen megdönti a fennálló rendszert, és új kormányzatot hoz létre. A forradalom nem azonos az államcsínnyel, mivel a forradalom tömeges részvételt és a politikai rendszer egészét érintő, alapvető változásokat feltételez. Az államcsíny egyének fegyveres hatalomátvételét jelenti, akik anélkül váltják fel az uralmon levő politikai vezetőket, hogy alapvető változtatásokat hajtanának végre a kormányzati rendszerben. A forradalmat meg lehet különböztetni a lázadástól is, amely ugyancsak a fennálló politikai hatóságok elleni küzdelem, de a célja inkább bizonyos személyek eltávolítása, és nem a politikai rendszer átalakítása.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 670. o.

Relációk