nemi egyenlőtlenség

A csoportokban, közösségekben és társadalmakban nők és férfiak között fennálló státus-, hatalom- és presztízsbeli különbségek. Bár a férfiak és a nők szerepe társadalmanként változik, nem ismerünk olyan társadalmat, ahol a nők nagyobb hatalommal rendelkeznek, mint a férfiak. A férfiak szerepeit általában magasabbra értékelik és jobban megjutalmazzák, mint a nők szerepeit. Annak ellenére, hogy a nők sok országban előreléptek, a nemi különbségek továbbra is a társadalmi egyenlőtlenségek alapjául szolgálnak.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 259. o.

Relációk