társadalmi nem

Az angol társadalomtudományi szaknyelvben a „nem” szónak két megfelelőjét használják: a „sex”-en a genetikailag meghatározott biológiai nemet, míg a „gender” szón a nő és férfi pszichológiai-szociológiai különbségeit A nem fogalma itt nem a férfiakat és a nőket megkülönböztető fizikai tulajdonságokra (a biológiai nemre), hanem a férfiasság és a nőiesség társadalmilag kialakított jellemzőire (a társadalmi nemre) utal. A nemek közötti viszony tanulmányozása az utóbbi években a társadalomtudományi kutatás egyik legfontosabb területévé vált.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 356. o.

Relációk