személyes tér

Fizikai távolság, amelyet egyének egymás között tartanak. Szorosabb kapcsolat esetén lehet bizalmas, formális érintkezésben pedig társasági távolságról, előadó és közönsége között nyilvános távolságról beszélhetünk. A személyes tér nagysága kultúránként különbözik. A nyugati kultúrában az emberek az interakciók során többnyire legalább egy méterre állnak egymástól, ám ha egymás mellett állnak – még ha nem is ugyanabban az érintkezésben vesznek részt – a távolság ennél kisebb lehet. Ezzel szemben a Közel-Keleten az emberek általában közelebb állnak egymáshoz, mint ami Nyugaton illendőnek számít.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 127. o.

Relációk