etnikai kisebbségek

Etnikai kisebségi csoportnak tekintjük az olyan közösséget, amelynek tagjai egy olyan közös kulturális identitástudattal rendelkeznek, amely megkülönbözteti, elkülöníti őket a körülöttük élő más csoportoktól. Az etnikai kisebbségekkel szembeni előítélet és diszkrimináció a XX. században súlyos tragédiákat okozott, de még napjainkban is az etnikai kisebbségek az emberi jogok ellen elkövetett sérelmek leggyakoribb áldozatai. Számos kutatás rámutatott, hogy az etnikai kisebbségek körében az átlagosnál gyakoribb a szegénység jelenségének előfordulása.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 372—373. o.

Relációk