rasszizmus

Olyan gondolkodásmód, amely szerint az a faj, amelyhez az adott ember tartozik, vagy pontosabban amelyhez tartozónak vallja magát, magasabb rendű, mint a többi faj, például intelligensebb, erkölcsösebb stb. Bár igen sok kutatást végeztek a fajok közötti genetikai különbségekről, sohasem bizonyították, hogy ilyen tulajdonságok tekintetében a fajok között genetikai, tehát öröklődő különbségek lennének. A rasszizmus az előítélet egyik speciális formája, amely az emberek közötti fizikai különbségeket helyezi előtérbe. A rasszista attitűdök ugyan a nyugati gyarmatosítás során erősödtek fel, de úgy tűnik, hogy egyben az előítélet és a diszkrimináció általánosabb mechanizmusain is nyugszanak, amelyek az emberi társadalmak nagyon sok kontextusában megtalálhatók.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 376. o.

Relációk