funkcionális analfabetizmus

Bár a fejlett országokban lényegében minden gyermek részt vesz az alapfokú oktatásban és így – népszámlálási értelemben – senki sem analfabéta, ténylegesen azonban a fiatal felnőtteknek nem jelentéktelen része az olvasott szöveget megérteni. A funkcionális analfabetizmus az a jelenség, amikor az egyén elvégezte ugyan az iskola néhány osztályát, esetleg 8 általános iskolai osztályt is, mégsem képes úgy olvasni, hogy a szöveget megértse, és nem képes mondatokat leírni, és nem tud a saját örömére olvasni.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 437. o.

Relációk