házasság

Házasságkötésnek nevezzük azt a cselekményt, amellyel felnőttek házastársi-családi kapcsolatot létesítenek egymás között. Házasságon értik sok esetben nemcsak a kapcsolat létesítését, hanem magát a kapcsolatot, tehát annak egész folyamatát a létesítéstől a megszűnéséig. Házasságnak nevezik azt a jogi cselekményt, amelynek során egy férfi és egy nő a jogszabályoknak megfelelően házastársi kapcsolatot létesít („elmegy az anyakönyvvezetőhöz”). Társadalomtudományi értelemben házasságnak tekinthető az említett jogi cselekmény nélküli tartós családi együttélést is. Ezt szokás élettársi kapcsolatnak nevezni. A házasság szinte mindig két ellenkező nemű személy kapcsolatát jelenti, de bizonyos államokban az azonos neműek házasságát is elismerik. A házasság általában a nemző család alapját teremti meg – vagyis a házaspártól elvárják, hogy gyermekeket hozzanak a világra és neveljenek fel. Bizonyos társadalmak engedélyezi a poligámiát, hogy egy személynek egyszerre több házastársa is legyen.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 170—171. o.

Relációk