etikai vallások

Olyan, elsősorban távol-keleti eredetű vallási irányzatok, melyek nem a természetfeletti lényekben való hiten, hanem egy-egy „nagy tanító” (például Buddha vagy Konfuciusz) erkölcsi vonzerején alapulnak. Bár a legtöbb vallás és vallási funkciót ellátó más gondolatrendszer (például szabadkőművesség) tartalmaz valamilyen istenképet, az etikai vallások sajátossága éppen az, hogy ezekben nem foglaltatik benne az Isten létébe vetett hit. Az etikai vallásokat egyfajta filozófiai irányzatként is lehet értelmezni.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 422. o.

Relációk