etnicitás

Az etnicitás egy adott csoport tagjait más csoportoktól elválasztó kulturális értékek és normák. Az etnikai csoportok egymástól való megkülönböztetésére különféle jellemző vonások szolgálhatnak, de leggyakrabban a csoport nyelvét, történelmét, hagyományait és vélt vagy valóságos örökségét, továbbá vallását és külsődleges jegyeit, például öltözködési vagy szépítkezési szokásait használják fel erre a célra. Bár egyes csoportokat gyakran tekintettek „uralkodásra termettnek”, vagy „lustának”, esetleg „bűnözőnek”, az etnikai jellegzetességek teljes mértékben tanultak.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 379. o.

Relációk