posztmodernizmus

Az a meggyőződés, hogy a társadalmat már nem a történelem vagy a haladás vezérli. A posztmodern társadalom erősen pluralisztikus és változatos, nincs a fejlődési útját kijelölő „nagy narratíva”. A posztmodern nézetrendszer arra hívja fel a figyelmet, hogy a világot inkább az új média uralja, amely „kiszakít” minket a múltból. Sok eszmével és értékkel találkozhatunk, de ezeknek nem sok közük van a lakóhelyünk történetéhez, sőt személyes történeteinkhez sem kapcsolódnak. Számtalan film, videofelvétel, tévéműsor és a világháló képei járják be a világot. Minden a változás folyamatában lévőnek látszik. A tömegtermelés, a tömegfogyasztó, a nagyváros, a nagytestvér-állam, a megállíthatatlanul terjeszkedő lakótelepek, a nemzetállam mind lejtőre kerültek, míg a rugalmasság, a sokféleség, a különbözőség, valamint a mobilitás, a kommunikáció, a decentralizálás és az internacionalizálódás pályája felfelé ível.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 103. o.

Relációk