Védelmi szektor

A katonai kérdésekkel foglalkozó védelmi szektor a biztonsági szektor gyakran szinonimaként használt fogalma, amely szűkebb a biztonsági szektornál, s nem különül el attól élesen. „Technikai” értelemben a védelmi (katonai) kérdésekkel foglalkozó intézmények és szereplők alkotják. Bár a védelmi helyzet – definíciószerűen – a normál politikai menettől eltérő, rendkívüli intézkedéseket követelő időszak, az államok e helyzetek elkerülése, megelőzése érdekében a normál politikai szférában is kialakították azokat az intézményeket, amelyek a védelempolitika megvalósítását szolgálják. Összefoglalóan ezen intézményeket nevezzük védelmi szektornak.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 77. o.

Relációk