regionális nagyhatalom

Regionális nagyhatalomnak azokat a hatalmakat tekintjük, amelyeknek demográfiai, gazdasági, katonai vagy diplomáciai képességeik révén alapvető befolyásuk van egy-egy földrajzi régión belül, s ezt a régión belüli szomszédjaik is elismerik, továbbá hatalmukat bizonyos helyzetekben és bizonyos területen képesek önállóan más közeli régiókra is kivetíteni. Ilyennek tekinthető Ázsiában India és Pakisztán, Ausztrália, a Közel-Keleten Irán, Izrael, Törökország és Szaúd-Arábia, az afrikai kontinensen a Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Amerikában pedig Brazília. Növekvő képességeik miatt ezek közül nem egyet potenciális nagyhatalomként tartanak számon a szakértők.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 15. o. Tálas Péter: A nemzetközi hatalmi viszonyok változása, geopolitikai következmények. In. Finszter Géza - Sabjanics István (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 31. o.

Relációk