globális biztonság

A globális biztonság fogalma a 20. század fejlődésének a terméke, kialakulása szorosan kapcsolódik a biztonság szűken vett értelmezésének (katonai biztonság) kiszélesedéséhez (átfogó biztonság). Ennek eredményeképpen a nemzetközi biztonságról szóló diskurzus tematikája radikálisan eltolódott az egyes államok által kezelhetetlen globális természetű kihívások (pl. klímaváltozás, tömegpusztító fegyverek proliferációja, kedvezőtlen világgazdasági folyamatok) kezelésének irányába. A globális biztonsági kihívásokról alapvetően két értelemben beszélhetünk: egyrészt a bolygó egészét érintő kíhavásokról (pl. klímaváltozás), másrészt azokról a kíhívásokról, amelyek bár elkülönülten, de az államok többségében jelen vannak (pl. szervezett bűnözés, terrorizmus).

Tudományterület:

Forrás:

Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 16. o.

Relációk