biztonsági szektor

A biztonsági szektor mindazon állami intézmények, illetve szereplők összessége, amelyek az állam, az államhoz tartozó népesség biztonságának garantálásában szerepet játszanak. Ide tartozónak tekintjük az alapvető biztonságpolitikai szereplőket és jogkikényszerítő intézményeket, a biztonságpolitikát tervező, menedzselő és felügyelő testületeket, az igazságügyi intézményeket, illetve az államhoz nem tartozó egyes szereplőket. A nemzeti biztonságpolitikák legfontosabb szereplői a kormányok, a parlamentek, a szaktárcák és szakapparátus, az államapparátus és közigazgatás, a speciális szervezetek és biztonsági közösségként maga társadalom is. Bár a biztonsági helyzet – definíciószerűen – a normál politikai menettől eltérő, rendkívüli intézkedéseket követelő időszak, az államok e helyzetek elkerülése, megelőzése érdekében a normál politikai szférában is kialakították azokat az intézményeket, melyek a biztonságpolitika megvalósítását szolgálják. Összefoglalóan ezen intézményeket nevezzük biztonsági szektornak.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 77. o.

Relációk