politikai erőszakforma

Politikai erőszakformának a politikai célok érdekében felhasznált erőszak történetileg kialakult tipikus formáit nevezzük. A politikai erőszakformák osztályozásában a legkézenfekvőbb mód az erőszak kezdeményezője, illetve az erőszak célja alapján történő felosztás. Az állam állammal szemben alkalmazott erőszakformai közé a háború, a titkos hadművelet, a bünetőcsapás és az államilag támogatott terrorizmus, az állam állampolgárral szemben alkalmazott formái közé a törvények betartatása, a törvényes elnyomás, a törvénytelen elnyomás (állami terrorizmus) és célzott gyilkosságok tartoznak. Az állampolgárok állammal szembeni politikai erőszakformái közé a zendülés. a lázadás, a felkelés, a forradalom, a gerillaharc, az államcsíny és a terrorizmus, míg az állapolgárok egymással szembeni erőszakaformái közé a polgárháború, a rendfenntartó éberség, a rasszista pogrom, az etnikai tisztogatás és a terrorizmus tartozik.

Tudományterület:

Forrás:

Kaiser Ferenc - Tálas Péter: Politikai erőszakformák. Nemzet és Biztonság, 2012 5/6. szám. 133-156. o.

Relációk