Hatalmi képességek

Egy állam nemzetközi hatalmi képességeit demográfiai adottságai (pl. népességszáma, demográfiai folyamatai), katonai képességei (haderejének létszáma és fegyverzete, erőkivetítési képessége), gazdasági teljesítménye (részesedése a világgazdaságból, helye a nemzetközi munkamegosztásban), technológiai fejlettsége, diplomáciai súlya (a nemzetközi szervezetekben való tagsága és pozíciója), illetve modellértéke (ti. mennyire vonzó társadalmi-politikai berendezkedése) határozza meg. Minél több területen tartozik egy ország az élbolyba, annál nagyobb a befolyása a nemzetközi rendszerre, annál nagyobb a nemzetközi hatalma. Ez utóbbi nagymértékben függ attól is, mennyire ügyesen képes alkalmazni különböző hatalmi eszközeit a nemzetközi rendszer befolyásolására.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 14. o.

Relációk