nyilvános diplomácia

A nyilvános diplomácia (public diplomacy) a hagyományos, az államokra és nemzetközi szervezetekre fókuszáló külpolitikai kommunikációtól eltérő, szélesebb közönséget próbál tájokoztatni, befolyásolni, meggyőzni és megnyerni, beleértve ebbe egy másik ország közvéleményét és a nemzetközi közvéleményt is, saját külpolitikai céljai és törekvései elérése érdekében. A nyilvános diplomáciának az állam nem kizérólagos szereplője, annak gyakran civil szervezetek és magánszemélyek is részesei, ugyanis egyre több nem-állami szereplő tart fenn nemzetközi kapcsolatokat és képviselteti magát és országát külföldön. A nyilvános diplomácia jelentőségét elsősorban a információs és kommunikációs forradalom, a külkapcsolatok szereplőinek megsokszorozódása, valamint az állampolgárok politikába való bevonásának morális igénye növelte meg.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 14. o.

Relációk