külügyi hatalom

A külügyi hatalom kifejezés alapvetően alkotmányjogi kategória, s mindazoknak a hatásköröknek az összességét jelenti, amelyek egy államnak más államokhoz és nemzetközi jogalanyokhoz való közvetlen kapcsolatok alakítására vonatkoznak. Az egységes külügyi hatalom, amely a kezdetekben (az abszolút és az alkotmányos monarchiákban) az uralkodó személyében összpontosult, a modern demokráciákban több funkcióra és hatáskörre vált szét, így több alkotmányjogi szerv között oszlik meg. A nemzetközi jog az egyes államok belső ügyének tekinti, hogy a külügyi hatalom funkcióit hogyan szervezik meg, és azt miként osztják fel a különféle alkotmányjogi intézmények között.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 13. o.

Relációk