Globális nagyhatalom

Globális nagyhatalmaknak a globális hatalmi és érdekérvényesítési képességekkel rendelkező hatalmakat nevezzük. Bár számos olyan nagyhatalom van, amely a hatalmi képesség egy-egy területén globális érdekérvényesítési képességgel rendelkezik (pl. az ENSZ BT öt állandó tagja diplomáciai téren), de teljes értékű globális nagyhatalomként csupán az Egyesült Államokat említi a biztonságpolitikai szakirodalom, mivel az USA a nemzetközi hatalmi képességek szinte valamennyi területén az első helyet foglalja el. Amerika ma is a világ legerősebb gazdaságával rendelkezik, a nemzetközi pénzügyi rendszer főszereplője, katonai elsősége pedig megkérdőjelezhetetlen. Katonai értelemben saját közvetlen régióján kívül további háromban is meghatározó tényező (Európa, Közel-Kelet, csendes-óceáni térség és Kelet-Ázsia), s képes katonai erőkivetítésre a világ más térségébe is. S bár politikai nézeteit és értékeit éles kritikák is érik, képes volt megőrizni társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedése népszerűségének relatív előnyét.

Tudományterület:

Forrás:

Tálas Péter: A nemzetközi hatalmi viszonyok változása, geopolitikai következmények. In. Finszter Géza - Sabjanics István (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 30. o.

Relációk