katonai képesség

A katonai hatalom a katonai képességekből ered. A katonai képesség fogalmának meghatározása országonként eltérő lehet, de abban egyetértenek a definíciók, hogy a katonai képesség egy kívánt katonai cél vagy hatás elérését teszi lehetővé. Ha a katonai képességek szempontjából értékeljük a nemzetközi rendszer szereplőinek rangsorát, úgy azok az államok találhatók e rangsor élén, amelyek jelentős forrásokat fordítanak haderejükre, a legmodernebb, az elrettentéshez és a konfliktusok jellegéhez adekvát fegyverekkel szerelik fel azt, s képesek jelentős erőkivetítésre, vagyis a világ minden részében bevethető haderővel rendelkeznek. Az egyes fegyveres erők ugyanakkor különféleképp értelmezik a katonai képesség elemeit. Míg például a magyar definíció a NATO-fogalom szerinti elemeket (doktrína, szervezet, humán, hadfelszerelési és infrastrukturális feltételek, kiképzettség, interoperabilitás) használja, addig az Amerikai Egyesült Államok hadereje a haderőstruktúrát, a modernizációt, a készenlétet és a fenntarthatóságot tartja a katonai képesség részeinek.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Németh Bence - Tálas Péter: A többnemzeti katonai képességfejlesztésről a Közép-európai Védelmi Együttműködési Kerekasztal kapcsán. Nemzet és Biztonság, 2012/5-6. szám. 124-132. o.

Relációk