objektív biztonság

Az objektív biztonság mindazon tényezők összessége (kihívások, kockázatok, fenyegetések, illetve ezek elhárításának képessége), amelyek – szemben a szubjektív biztonsági tényezőkkel (pl.: észlelésen, érzelmeken vagy az egyén pszichológiai sajátosságaiból adódó torzításokon alapuló következtetések) – a körülmények tárgyilagos elemzésén alapulnak és ezáltal reálisan befolyásolják egy közösség biztonságát. Fontos jelezni azonban, hogy a reális befolyásolás mércéje több szempontból is nehezen meghatározható, mivel egyrészt a biztonság mindig a jövőről, az éppen aktuális tényekből levont feltételezésekről szól (mi történik, ha nem teszünk biztonsági lépéseket, és mi történik, ha igen), másrészt mert az államok, nemzetek és különféle közösségek egészen máshogy viszonyulhatnak egy-egy fenyegetés küszöbértékéhez, harmadrészt mert a veeszélyeztetettség mértéke a biztonság különböző dimenzióiban igen eltérő jellegű lehet.

Tudományterület:

Forrás:

Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 28-29. o.

Relációk