Polgárháború

A polgárháború egy országon belül, szervezett csoportok által vívott fegyveres konfliktus, amelynek célja a központi vagy a regionális hatalom megszerzése, vagy a kormányzati politika megváltoztatásának kikényszerítése. Bár a polgárháború társadalmi csoportok harca a hatalomért, de a polgároknak az állammal szembeni erőszakos fellépéseként értelmezzük. A polgárháborúnak legalább négy – az 1949-es genfi egyezményekben lefektetett – kritériumnak kell megfelelnie: a polgárháborút kirobbantó félnek ki kell terjesztenie fennhatóságát az ország területének valamely részére; tényleges közigazgatási felügyeletet kell gyakorolnia az általa elfoglalt területen élő polgári lakosság felett; el kell érnie, hogy a központi hatalom vagy egy harmadik fél hadviselőként ismerje el; továbbá azt, hogy a kormány a reguláris fegyveres erőket is bevesse ellene. A genfi egyezmények azonban nem határozzák meg a polgárháború fogalmát, csak annyit mondanak róla, hogy nem államok között vívott fegyveres konfliktus.

Tudományterület:

Forrás:

Kaiser Ferenc - Tálas Péter: Politikai erőszakformák. Nemzet és Biztonság, 2012 5/6. szám. 137. o. Fearon, D. James: Iraq’s Civil War, Foreign Affairs, 2007. március/április.

Relációk