regionális biztonság

A regionális biztonság a biztonság területi kiterjedésének lokális szintjét meghaladó szintje. Az érintett, s kellő eszközökkel rendelkező állam ekkor nemcsak a közvetlen szomszédságát, hanem az egész régiót saját biztonsági igényei mentén alakítja át, kiküszöbölve a lehetséges fenyegetéseket. A kiküszöbölés történelmi formái ugyanazok, mint a lokális biztonság esetében: a szóban fogó állam az egész térségben stabilizálja a kisállami széttagoltságot, korlátozza, függésbe vonja, s szükség esetén annektálja a térség államait. A francia külpolitika a legjobb szemléltetője a regionális biztonság megvalósításának: az 1686-os vesztfáliai béke óta a francia biztonságpolitika egyik axiómája a német széttagoltság fenntartása volt. Ezt a stratégiát Franciaország 1871-ig sikerrel meg is valósította, ezt követően pedig minden lehetséges alkalommal (mind az első, mind a második világháború után) felvetette.

Tudományterület:

Forrás:

Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 15. o.

Relációk