Háború

A háború erőszak alkalmazása annak érdekében, hogy az egyik fél rákényszerítse az akaratát a másik félre. A háború céljait mindig a politika határozza meg. Jellegét tekintve beszélhetünk totális (az ellenség elpusztítását célzó) vagy limitált (a katonai célok elérését célzó) háborúról. A háború gyakorlati céljai rendkívül változatosak lehetnek (pl.: a másik fél bizonyos erőforrásainak megszerzése, adott terület elfoglalása stb.). A háborút hadviselő felek (tradícionális értelemben államok, ám napjainkban gyakran állam alatti szereplők) vívják a saját fegyveres erejükre támaszkodva. A nemzetközi jog alapján a fegyveres erőszak alkalmazása, azaz a háború abban a két esetben tekinthető jogszerűnek, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsa arra az ENSZ Alapokmány VII. fejezete alapján felhatalmazást ad, vagy ha önvédelemről van szó. Minden más esetben a fegyveres erőszak jogszerűtlennek minősül.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 32. o. Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 110. o. Kardos Gábor - Lattmann Tamás: Nemzetközi jog. ELTE Eötvös Kiadó, 2015.

Relációk