Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

Rendvédelmi szerv, azon belül polgári nemzetbiztonsági szolgálat. Rövidítése: TIBEK. Az Nbtv. szerint egyebek közt vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, amelynek keretében:
– figyelemmel kíséri és a rendelkezésre álló valamennyi adat felhasználásával folyamatosan elemzi Magyarország nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettségi helyzetét,
– folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyarország terrorhelyzetére vonatkozó információkat,
– közvetlen terrorfenyegetettség esetén, illetve a fokozott kockázatot jelentő biztonsági kérdésekben koordinációs tevékenységet lát el az érintett szervezetek bevonásával,
– figyelemmel kíséri Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét érintő tendenciákat, Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét érintő új jelenségekről elemzéseket, tanulmányokat készít.
A TIBEK a kormányzati tájékoztató tevékenység során a nemzetbiztonsági, bűnügyi és terrorfenyegetettségi kérdésekkel kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalának elősegítése céljából számos feladatot lát el.
A TIBEK támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenység során ugyancsak jelentős törvényi feladatokat kapott.

Tudományterület:

Forrás:

Ksztv. [1. § (5) bekezdés] Nbtv. [8/A. §] http://tibek.gov.hu/

Relációk